பட தளத்தில் ஏற்பட்ட விபத்து இன்று முதல் ‘லத்தி’ படப்பிடிப்பை மீண்டும் தொடங்குகிறார் விஷால்

பட தளத்தில் ஏற்பட்ட விபத்து இன்று முதல் ‘லத்தி’ படப்பிடிப்பை மீண்டும் தொடங்குகிறார் விஷால்