இலங்கையில் பயிற்சி பெற்ற தாதியர்களுக்கு சிங்கப்பூரில் வேலைவாய்ப்பு !

சிங்கப்பூரில் ஆகக்கூடிய வருமானத்தை பெறக்கூடிய தாதியர் தொழில் துறையில் இலங்கையருக்கு தொழில் வாய்ப்புகான சந்தர்ப்பம் கிடைத்துள்ளது. இந்த தொழில் வாய்ப்புகான ஊழியர்களை…

4,000 தாதியர்களுக்கு சிங்கப்பூரில் தொழில்வாய்ப்பு!

சிங்கப்பூரில் அடுத்த வருடம் 4,000 இலங்கை தாதியர்கள் பணிக்காக இணைத்துக் கொள்ளப்படவுள்ளதாக சுகாதார சேவைகள் பிரதிப் பணிப்பாளர் வைத்தியர் ஹேமந்த ஹேரத்…

தாதிய உதவியாளர் பதவிக்கு ஆட்சேர்ப்பு ! பதிவுகளுக்கு:- 077-7720044

முதன் முதலாக இலங்கையிலும் ! தமிழ் பேசும் உங்கள் அனைவருக்காகவும் தமிழர்களால் உருவாக்கப்பட்ட எங்களது சிலோன் தாதியர் கல்லூரியில் கடந்த காலங்களில்…

அரச ஊழியர்களின் ஓய்வு பெறும் வயது எல்லையில் மாற்றம்

அரச ஊழியர்களின் ஓய்வு பெறும் வயதெல்லையை குறைக்க முன்மொழியப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த ஜனவரி மாதம் முதல் அரச உழியர்களின் ஓய்வு பெறும்…

சிலோன் தாதியக்கல்லூரி களுவாஞ்சிகுடியில் “வீட்டிற்கு ஒரு தாதிய உதவியாளர்”

சிலோன் தாதியக்கல்லூரியானது களுவாஞ்சிகுடியில் “வீட்டிற்கு ஒரு தாதிய உதவியாளர்” என்ற எண்ணக்கருவில் O/L ல் 5 பாடங்களுடன் ஆட்சேர்ப்புப் செய்கின்றது!! முதன்…

PHP Developer

PHP Developer Programming, Development 40/2-2/1, Chakkindarama Road, Ratmalana Application ends: April 30, 2022 We are a…